Ceník

odměna advokáta
Odměna advokáta je v České republice upravena ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, tzv. advokátní tarif. Advokátní tarif stanoví, že odměna mezi advokátem a klientem může být sjednaná smluvně, pokud není určena smluvně, řídí se pravidly stanovenými v advokátním tarifu (tzv. mimosmluvní odměna).

Při sjednávání odměny se tedy řídím buď pravidly pro mimosmluvní odměnu stanovenými v advokátním tarifu nebo nabízím klientům v rámci smluvní odměny možnost dohodnout se na těchto způsobech odměňování:

Úkonová odměna je stanovena podle počtu realizovaných úkonů právní služby, přičemž odměna za jeden úkon právní služby je s klientem smluvena

Časová odměna - odvíjí se od času potřebného pro poskytnutí právní služby, činí dle složitosti případu částku od 1.000 Kč za hodinu.

Paušální odměna - lze ji s klientem dohodnout za poskytování právních služeb v delším časovém úseku nebo právních služeb sjednaných na dobu neurčitou


přednášková a lektorská činnost
cena za přednáškovou a lektorskou činnost činí 300,-Kč až 800,-Kč za 45 minut výuky.
K uvedeným cenám neúčtuji částku odpovídající dani z přidané hodnoty,
neboť nejsem registrována jako plátce DPH.


Baarovo nábřeží 534/18, 614 00 Brno, +420 777 255 707, ak.wernerova@seznam.cz