Vzdělání
a pracovní zkušenosti

Vzdělání:
  • 1994 – 1998 Gymnázium Slovanské náměstí 7, Brno – speciální zaměření živé jazyky, anglický jazyk, francouzský jazyk, 1998 – maturita
  • 1998 – 2003 Právnická fakulta MU v Brně, 2003 – státní závěrečná zkouška
  • 2006 Osvědčení o absolvování doplňujícího pedagogického studia pro učitelství všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů
  • 2009 Osvědčení o úspěšném složení advokátní zkoušky vydané Českou advokátní komorou
Pracovní zkušenosti:
  • 2002 - 2005 praxe v brněnské advokátní kanceláři, zaměření na soukromé právo
  • 2006 – 2007 praxe v brněnské advokátní kanceláři - generální praxe, zejm. trestní právo
  • 2007 – 2011 asistentka soudce na trestním oddělení soudu
  • 2007 dosud vedení přednášek a seminářů soukromého práva na střední škole, vyšší odborné škole, vysoké škole
  • 2011 dosud samostatná advokátka
  • 2011 dosud spolupráce s neziskovým sektorem v oblasti pomoci obětem trestné činnosti
V rámci spolupráce s neziskovou organizací jsem od roku 2011 dosud získala několik osvědčení pro pracovníky pomáhajících profesí při práci s oběťmi trestné činnosti a v současné době absolvuji kurzy kineziologie One Brain.
Baarovo nábřeží 534/18, 614 00 Brno, +420 777 255 707, ak.wernerova@seznam.cz